วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2549

735/17btmp.

4 ตุลาคม 2549


>>735/17 ฟอนต์บิตแมพภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ออกแบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอินเตอร์เนท www.pentacom.jp ภาษาอังกฤษใช้แป้นพิมพ์ปกติ ภาษาไทยต้องพิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ (ภาษาไทยใช้ glyph ของภาษาอังกฤษ)