วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2549

เชื่อพ่อให้พอเพียง

สิงหาคม 2549

>>การติดตั้งจัดวางใบปลิวอักษร (Typographic Handbill Installation)
เพื่อสร้างคติข้อคิดให้คนที่ผ่านไปผ่านมาในระแวกนั้น

การจัดวางครั้งที่1--สยามสแควร์

--+แบบใบปลิว "พอเพียง...เพียงพอ" (ถ่ายเอกสารลงบนกระดาษสีเหลืองสด)


--+แบบร่างการติดตั้ง

>>เนื่องจากแบบร่างที่ได้ทำไว้ต้องใช้กำแพงที่มีขนาดใหญ่มาก (ก3.7xส4.5ม.) และไม่สามารถหาที่ติดได้
ในการติดตั้งจริงจึงต้องลดทอนแบบลงเท่าที่จะสามารถทำได้


--+ติดตั้ง-สยามสแควร์


--+ติดตั้ง-สยามสแควร์

>>การติดตั้งที่สยามไม่เป็นผลสำเร็จเพราะโดนยามไล่ ขอบคุณเพื่อนฮุยและเดียร์ ที่มาช่วยติดและร่วมโดนไล่ในวันนั้น

การจัดวางครั้งที่2--ร้านอาหารตามสั่งจุฬาฯซอย6

--+ติดตั้ง-ร้านอาหารตามสั่งจุฬาฯซอย6


--+ติดตั้ง-ร้านอาหารตามสั่งจุฬาฯซอย6


--+ติดตั้ง-ร้านอาหารตามสั่งจุฬาฯซอย6


--+ติดตั้ง-ร้านอาหารตามสั่งจุฬาฯซอย6


--+ติดตั้ง-ร้านอาหารตามสั่งจุฬาฯซอย6


--+ติดตั้ง-ร้านอาหารตามสั่งจุฬาฯซอย6

>>การติดตั้งผ่านไปได้ด้วยดีเพียงแต่ต้องมาเก็บกวาดให้เรียบร้อยหลังเสร็จงาน


--+บรรยากาศหลังติดตั้ง


--+บรรยากาศหลังติดตั้ง


--+บรรยากาศหลังติดตั้ง


--+บรรยากาศหลังติดตั้ง


--+บรรยากาศหลังติดตั้ง


--+บรรยากาศหลังติดตั้ง


--+บรรยากาศหลังติดตั้ง

การจัดวางครั้งที่3--บริเวณศูนย์หอพักนักศึกษาข้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (U Center)

--+แบบใบปลิว "พอเพียง พอมี พอดี พอกิน พอใช้" (ถ่ายเอกสารลงบนกระดาษสีเหลืองสด)


--+ติดตั้ง-บริเวณที่กำลังก่อสร้างหอพักแห่งใหม่ (สามย่าน)


--+ติดตั้ง-บริเวณที่กำลังก่อสร้างหอพักแห่งใหม่ (สามย่าน)


--+ติดตั้ง-บริเวณที่กำลังก่อสร้างหอพักแห่งใหม่ (สามย่าน)


--+ติดตั้ง-บริเวณที่กำลังก่อสร้างหอพักแห่งใหม่ (สามย่าน)


--+ติดตั้ง-บริเวณที่กำลังก่อสร้างหอพักแห่งใหม่ (สามย่าน)


--+ติดตั้ง-บริเวณที่กำลังก่อสร้างหอพักแห่งใหม่ (สามย่าน)


--+ติดตั้ง-บริเวณที่กำลังก่อสร้างหอพักแห่งใหม่ (สามย่าน)


--+ติดตั้ง-บริเวณที่กำลังก่อสร้างหอพักแห่งใหม่ (สามย่าน)


--+ติดตั้ง-บริเวณที่กำลังก่อสร้างหอพักแห่งใหม่ (สามย่าน)


--+ติดตั้ง-บริเวณที่กำลังก่อสร้างหอพักแห่งใหม่ (สามย่าน)


--+ติดตั้ง-บริเวณที่กำลังก่อสร้างหอพักแห่งใหม่ (สามย่าน)


--+ติดตั้ง-บริเวณที่กำลังก่อสร้างหอพักแห่งใหม่ (สามย่าน)


--+ติดตั้ง-บริเวณที่กำลังก่อสร้างหอพักแห่งใหม่ (สามย่าน)


--+ติดตั้ง-บริเวณที่กำลังก่อสร้างหอพักแห่งใหม่ (สามย่าน)

>>โครงการออกแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการทดลองการออกแบบตัวอักษร
(Experimental Typography) ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2549

>>ผู้ออกแบบ ธนโชติ ทรัพย์เรืองนาม
>>อาจารย์ผู้สอน อ.อนุทิน วงศ์สรรคกร

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2549

อักษรข้างทาง (Non Academic Type)

12 สิงหาคม 2549

>>ตัวอักษรนั้นอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาโดยที่เราอาจจะไม่ได้สนใจมัน เรามักจะมองแค่ผ่านไปเฉยๆ มองผ่านแบบที่ว่ามันเป็นแค่อักษรที่มาเรียงต่อกันเป็นคำ เป็นประโยค เป็นข้อมูลที่สื่อสารให้เราเข้่าใจได้เท่านั้น เรารู้จักตัวอักษรตั้งแต่จำความได้ เรามองเห็นมัน ต้องเรียน อ่าน เขียน ตั่งแต่เล็ก

>>บางครั้งตัวอักษรนั้นมันหายไปกับการมองข้ามบางสิ่งบางอย่างของเราเอง ถ้าหากเราถอยหลังออกมาสักก้าว สองก้าว และมองดูมันอย่างละเอียดละออ เราจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยมองเห็น "ความสวยงามของตัวอักษร" ที่บังเอิญมันไปติดอยู่กับวัตถุต่างๆรอบกายเรา เช่นการเขียนป้ายด้วยปากกาหัวตัดของแม่ค้า การเขียนกำแพงตามซอกซอย การเขียนกฎระเบียบของสถานที่ส่วนบุคคล ป้ายบอกทางเฉพาะกิจ ป้ายร้านค้าต่างๆ ตัวอักษรบนกระดาษ บนกล่องลัง บนป้ายโฆษณา ในตู้โทรศัพท์ แม้กระทั่งในห้องน้ำ ฯลฯ

>>ตัวอักษรเหล่านี้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั่งใจก็ตาม ดูผิวเผินแล้วอาจดูสกปรกเลอะเทอะไม่น่าสนใจ แต่ถ้าหากเรามองดูดีๆแล้วมันก็มีความงามซ่อนอยู่เช่นกัน ความบังเอิญหรือความเป็นไปตามกาลเวลาและบริบทของพื้นที่นั้นๆทำให้มันสวยงามได้ด้วยตัวของมันเอง พื้นผิว รูปทรง วัสดุ สีสันต่างๆ ที่ตัวอักษรถูกจาลึกจะทำหน้าที่เป็นภาพประกอบบอกเล่าเรื่องราวโดยรวมของตัวอักษร เป็นฉากหลัง หรือทัศนียภาพให้ตัวอักษรไปในตัว
>>ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.lomohomes.com/ku-ang
เข้าไปที่อัลบัม TyPh.//GRPHC{type>photo} และ TyPh.//2ND