วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2551

อดีต...ปัจจุบัน...และสิ่งที่ยังไม่เกิด...

30 มกราคม 2551


--+ก่อนเข้าอนุบาล


--+ช่วงประถมต้น โรงเรียนทิวไผ่งาม


--+มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์


--+มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์


--+มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ (นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1, บัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร)


--+มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ (บัตรประจำตัวนักเรียน)


--+มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์


--+มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์


--+มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ (นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3)


--+มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ (วันจบการศึกษา, บัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า)


--+นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันสมัคร)


--+สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อมรับปริญญาบัตร)

>>"กว่าจะมาถึงวันนี้ได้...มันไม่ง่ายเลย...แต่ก็ต้องก้าวต่อไป..."

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551

แผนที่ของร้านสมบูรณ์โภชนา

29 มกราคม 2551>>ในรายการแผนงานออกแบบทั้งหมดที่ทางแพรคทิเคิลได้ออกแบบให้กับร้านสมบูรณ์โภชนาคงจะไม่มีชิ้นใดเป็นประเด็นให้พูดถึงในการประชุมกับลูกค้ามากเท่าแผนที่ชิ้นนี้อีกแล้ว ทางลูกค้ามีความประสงค์ที่จะทำแผนที่ซึ่งรวบรวมทั้ง 4 สาขาไว้ในแปลนเดียวกัน ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากทีเดียวเนื่องจากแต่ละสาขาของร้านสมบูรณ์โภชนาอยู่กระจายกันตามจุดต่างๆซึ่งมีระยะทางห่างกันพอควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาอุดมสุขซึ่งไกลกระโดดออกไปจากทั้งสามสาขา ทางผู้ออกแบบต้องใช้ตั่งแต่ประสบการณ์ในการเดินทางของตนเอง แผนที่รถไฟฟ้าใต้ดินMRT รถไฟฟ้าBTS รวมถึง Google Earth ประกอบกันในการออกแบบ

>>ในระหว่างการออกแบบนั้นได้ถูกปรับแต่งแก้ไขมากมายหลายครั้งจากลูกค้า และมีประเด็นที่พูดถึงเรื่องขนาดของตัวอักษรที่เล็กเกินไป จึงต้องลำดับความใหญ่เล็กของตัวอักษรและสีตามความสำคัญของสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องการสื่อสารของแผนที่นี้ จะให้ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าใต้ดินMRTและรถไฟฟ้าBTS เป็นหลัก หรือจะให้ถนนรถวิ่งเป็นหลัก

*ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เคยถูกถกเถียงกันมาแล้วในแผนที่ทางเดินรถใต้ดินของประเทศอักฤษ(London Underground) เพราะมีคนนำแผนที่รถใต้ดินมาใช้เดินเท้าแล้วเกิดหลงทางไปไม่ถูกเพราะไม่ได้ถูกออกแบบตามผังเมืองจริง>>ด้วยการประชุมหลายๆครั้งทำให้ได้ข้อสรุปว่าเราจะให้แผนที่ชิ้นนี้มีระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าใต้ดินMRTและรถไฟฟ้าBTSเป็นเส้นทางหลัก แผนที่ชิ้นนี้จึงได้ถูกออกแบบโดยไม่คำนึงถึงลักษณะผังเมืองของถนนในกรุงเทพฯจริง แต่หากออกแบบโดยยึดเอาหลักของการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนเป็นสำคัญคือ รถไฟฟ้าใต้ดินMRTและรถไฟฟ้าBTS ลักษณะของแผนที่ชิ้นนี้จึงถูกออกแบบให้เข้าระบบตารางทั้งหมดเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน ดูมีระบบระเบียบ ไม่สับสน เท่าแผนที่ตามระบบผังเมืองจริง

>>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารแผนที่ชิ้นนี้จึงยังคงระบุข้อมูลถนนตามผังเมืองจริงอยู่ เพียงแต่ว่าขนาดและองศาทิศทางของถนนได้ถูกตัดทอนลงไปพอควรตามแต่ทิศทางรถไฟฟ้าใต้ดินMRT รถไฟฟ้าBTS และพื่นที่กระดาษจะเอื้ออำนวย

*ถึงอย่างไรก็ดีผู้ออกแบบเชื่อว่าแผนที่ชิ้นนี้สามารถใช้เดินทางใด้ทั้งสองระบบ เพราะระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าใต้ดินMRTและรถไฟฟ้าBTS มีเส้นทางเดินรถใกล้เคียงกับผังเมืองจริง

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551

สวัสดี 2551

1 มกราคม 2551

>>สวัสดียินดีต้อนรับปีใหม่

>>ภาพถ่ายทั้งหมดถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ Motorola Z3