วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2547

สมุดรวบรวมตราสัญลักษณ์ (Logo Design Library)

พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน

>>รวบรวมตราสัญลักษณ์ที่เคยออกแบบไว้ตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงปัจจุบัน ทั้งเก่าและใหม่ ทั้งที่ใช้จริงและไม่ได้ใช้จริง


--+ธรรมภัตตาคาร/ภัตตาคารอาหารเจ/2547


--+ku-ang/โลโกนำเสนอตัวเอง/2547


--+Japanese Typography/การจัดวางตัวอักษรภาษาญึ่ปุ่น/2547


--+Bangkok Art and Culture Centre/หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร/2548


--+Membo (Rain Collection)/ร้านเสื้อผ้าชุดหน้าฝน/2548


--+NECTEC/ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ/2548


--+Wild Guest/ร้านจำหน่ายสัตว์เลื้อยคลาน/2548


--+Kathy&Me/สินค้าเครื่องสำอางสปา/2548


--+LUX kids/สินค้าเครื่องสำอางสำหรับเด็ก/2549


--+Thai Nava/ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ/2549


--+D88 Rabbit/ลายปักเสื้อโปโล/2549


--+Jakkanin/บริษัท จักรคณินทร์ จำกัด/2549


--+Eatthai/ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ/2549


--+First Class Tour/บริษัทท่องเที่ยว/2549


--+Emergency/วงดนตรี/2549


--+ACE/วงดนตรี/2549


--+Sfree/ร้านสฟรีไอสครีมแนวใหม่/2550/Design with PVCS (Practical Visual Communication Studio)


--+ระบบ|การออกแบบ/กลุ่มระบบการออกแบบ/2550

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2547

รกร้าง|ขวางตา

กันยายน 2547


--+รกร้าง|ขวางตา


--+ลึกลับ|สับสน


--+มึดมน|จนใจ


--+วุ่นวาย|กายา


--+เจ็บปวด|รวดร้าว


--+อึดอัด|ขัดสน


--+เปรียบดั่งชีวิตคน|ต้องทนต่อไป...

>>ภาพถ่ายชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน (Introduction to Photography)
ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2547

>>ภาพถ่ายทั้งหมดถ่ายด้วย Nikon F90s Lens AF NIKKOR 35-70 F3.3-4.5
>>ฟิล์ม IllFORD DELTA 100
>>ถ่ายภาพ ล้าง และอัดขยายโดย ธนโชติ ทรัพย์เรืองนาม
>>ห้องมึด อาคาร 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
>>อาจารย์ผู้สอน อ.พงษ์สันต์ ชองขันปอน, อ.พีรนิธิ์ เพ่งศรี