วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

เรา+=เท่าเทียมกัน

24 กรฎาคม 2551

Nuts Society |+| Practical Studio
ร่วมกันแสดงผลงานศิลปะเพื่อผู้ติดเชื่อเอดส์

"ใจเขาใจเรา: ศิลปะแห่งการอยู่ร่วมกัน"
(More to Love: The Art of Living Together)

>>ผลงานของนัทส์ โซไซตี้และแพรคทิเคิล สตูดิโอ เป็นลักษณะของสินค้าเสื้อยืด กระเป๋าและเข็มกลัด ซึ่งออกแบบโดยทีมนักออกแบบของแพรคทิเคิล สตูดิโอ ผลงานทุกชิ้นจะต้องผ่านกระบวนการผลิตและบรรจุหีบห่อโดยผู้ติเชื่อเอดส์ และจะวางจำหน่ายควบคู่ไปกับนิทรรศการศิลปะ ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ และ หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2551


--+โลโก้ Plus Equal ออกแบบโดย ธนโชติ ทรัพย์เรืองนาม ปรับแต่งโดย ณัฐพล โรจนรัตนางกูร


--+กระเป๋า Eye Attack ออกแบบโดยณัฐิกา เลิศวิมลนันท์


--+เสื้อยืด Eye Attack ออกแบบโดยณัฐิกา เลิศวิมลนันท์


--+กระเป๋า Shopping ออกแบบโดยณัฐพล โรจนรัตนางกูร


--+กระเป๋า Plus Equal ออกแบบโดยกนกนุช ศิลปวิศวกุล


--+เสื้อยืด Plus Equal ออกแบบ โดยกนกนุช ศิลปวิศวกุล


--+เสื้อยืด Plus Equal ออกแบบโดยกนกนุช ศิลปวิศวกุล


--+เข็มกลัดหลายร้อยชิ้นซึ่งออกแบบและผลิตแบบละชิ้นเท่านั้น ออกแบบโดยนักออกแบบของแพรคทิเคิล สตูดิโอ

>>ยังมีเสื้อยืด กระเป๋าและเข็มกลัดแบบอื่นๆอีกมายมายที่ไม่ได้นำมาลงให้ดู และยังมีผลงานศิลปะที่ทางทีมงานเข้าไปร่วมทำกับผู้ติดเชื่อเอดส์อีกหลายชิ้นที่จะนำไปแสดงและประมูลภายในนิทรรศการ ยังไงก็ขอเชิญชมและซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านกันคนละชิ้นสองชิ้นนะครับ และรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับองค์กรณ์เพื่อผู็ติดเชื่อเอดส์ต่อไป

หมายเหตุ: ภาพทั้งหมดเป็นภาพจำลองที่สร้างขึ้นเบื้องต้นก่อนการผลิต

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

แบบทดลอง

8 กรกฎาคม 2551

>>ชุดภาพถ่ายประกอบการออกแบบนิตยสารแฟชั่นทดลองชื่อ ซีอีโอ (C3O) ที่ทำขึ้นตามโจทย์ที่อาจารย์สั่งในวิชา Editorial Design เมื่อตอนเรียนปี 3 และบังเอิญต้นเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มที่ทำโปรเจกนี้มีเพื่อนหน้าตาดีพวกเราก็จึงขอเชิญเขาทั้งสองมาเป็นนายแบบให้กับนิตยสารทดลองของเรา

>>ไม่นึกเลยว่าต่อมาอีกปีเศษนายแบบคนหนึ่งของเราได้ออกแทปดังระเบิดไปซะแล้ว

นายแบบ : อารักษ์ อมรศุภศิริ | เป้
สถานที่ : บ้านเป้


นายแบบ : สรรเสริญ | หนึ่ง
สถานที่ : ร้านสปริง สุขุมวิท


>>สมาชิกในกลุ่มออกแบบ
-ธนโชติ ทรัพย์เรืองนาม
-ก้องกิจ เตชาพลาเลิศ
-ธนากร จิรวงศ์นิรันดร
-วสวัตติ์ เดชาภิรมย์
-รุ่งสิทธิ์ ทองนำ

>>ภาพถ่ายชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ (Editorial Design)
ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2548

>>ภาพถ่ายทั้งหมดถ่ายด้วย Canon 300D Lens kits EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6
>>ภาพถ่ายทั้งหมดถ่ายโดย ธนโชติ ทรัพย์เรืองนาม
>>อาจารย์ผู้สอน อ.มนต์ชัย สันติเวส, อ.พันทิพา ตันชูเกียรติ

ขอขอบคุณ
-เป้ สำหรับหน้าหล่อๆและสถานที่ถ่ายภาพ
-หนึ่ง สำหรับหน้าหล่อๆและแอคติ้งเท่ๆ
-คุณพล ตัณฑเสถียร สำหรับบรรยากาศสวยๆที่ร้านสปริง (จริงๆแล้วพวกเราเข้าไปถ่ายเฉยๆเลย...ไม่ได้ขอคุณพล)