วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ผม-เอง

12 ตุลาคม 2550


--+Seeking.....


--+Listening«««


--+Doing/////

>>ภาพถ่ายโดย Azujinum @Central World:12|10|50

ขอบคุณ

12 ตุลาคม 2550

>>ผลงานออกแบบของผมได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 ผลงานสาขากราฟิกที่ได้จัดแสดงในนิทรรศการ Degree Shows 2007 (นิทรรศการศิลปนิพนธ์แห่งปี 2550) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน Bangkok Design Festival 2007 (เทศการออกแบบบางกอก 2550) จัดขึ้นโดย art4d

>>Degree Show 2007, 12-21 October 2007, Central Court 1st Floor, Central World

>>ขอบคุณที่สนับสนุน และเห็นคุณค่าของงานออกแบบตัวอักษร

>>รางวัล Jury's Selection (1/8 Jury's Selection, Graphic Design, Degree Shows 2007)